Verzet Waterland

De Hollandia Fabriek

Op zaterdag 9 december 1944 pleegde KP-Waterland een overval op de Hollandia Fabriek aan de Jaagweg in Purmerend. Daar hadden de duitsers namenlijk suiker voor eigen gebruik opgeslagen. Suiker was in de hongerwinter van 1944 een gewilde buit. In gestolen politie uniformen werd de portier van de fabriek onschadelijk gemaakt.

Lees meer: De Hollandia Fabriek

Het Verzet in Waterland

De KP-Waterland (Knokploeg Waterland) was niet de enige verzetsgroep in Waterland, maar wel een zeer actieve. De KP werd begin 1944 opgericht door een aantal LO-ers (Landelijke organisatie voor de hulp aan Onderduikers). Doordat het aantal onderduikers steeds meer groeide (onder andere door de arbeidsinzet), nam de behoefte aan middelen en bonnen steeds verder toe en werd ook de behoefte aan een bewapende groep steeds meer gevoeld.

Lees meer: Het Verzet in Waterland

Families schakelen de SD in

Met het verraad van Jannie de Boer, waardoor Bert Snijder en Klaas de Boer het leven verloren, was het verraad na de verdwijning van NSB-burgemeester Van Baak en zijn Edamse adjudant Jan de Boer nog niet ten einde. Ook een aantal Edammer familieleden van Jan de Boer alsmede de echtgenote van Van Baak lieten zich niet onbetuigd.

Lees meer: Families schakelen de SD in

Knokploeg verliest 2 krachten

Na de liquidatie van NSB-Burgemeester van Purmerend Van Baak en diens Edamse adjudant Jan de Boer (van Niek) begin 1945, leek het grootste gevaar voor de illegaliteit geweken. De KP (Knokploeg) verwachtte geen represailles omdat de Duitsers dan zeker wisten dat zij het tweetal niet levend terug zouden vinden. In Purmerend wisselde de gedachten van ‘lekker opgeruimd’ en ‘angst voor represailles’ elkaar af. Het onderzoek naar de verdwijning van de twee NSB- ers zat muurvast totdat er uit de familie van de twee vermisten een uitgebreid verraad op gang kwam. Door dit verraad zou de KP twee van zijn beste krachten verliezen.

Lees meer: Knokploeg verliest 2 krachten

Liquidatie van Baak en de Boer [1945]

De liquidatie van NSB-Burgemeester van Purmerend Van Baak en diens Edamse adjudant Jan de Boer (van Niek), is niet alleen van belang vanwege de aard van de actie, maar ook vanwege de dramatische ontwikkelingen die erop volgden. Na de ‘verdwijning’ van twee NSB-ers kwam in hun familiekring een uitgebreid verraad op gang, hetgeen leidde tot de arrestatie van enkele voorlieden van KP-Waterland (Knokploeg Waterland), waaronder de commandant Bert Snijder.

Lees meer: Liquidatie van Baak en de Boer [1945]

KP-Waterland

De Knokploeg Waterland, afgekort als KP-Waterland, was een verzetsorganisatie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Knokploegen werden opgericht om distributiekantoren, gewestelijke arbeidsbureaus en bevolkingsregisters te 'kraken' (overvallen) om aan distributiebonnen, persoonsbewijzen en dergelijke te komen.

Lees meer: KP-Waterland

Henk van Randwijk

De bekende verzetsman Henk van Randwijk, had een bijzondere relalie met Waterland en met Purmerend. Zijn schoonouders woonden in Purmerend. In 1935 trouwde hij in het Purmerender Stadhuis op de Kaasmarkt met Ada Henstra, de dochter van de sluismeester, en hij bezocht regelmatig vrienden in de Marktstad. Van 1962 tot zijn dood in 1966 woonde Van Randwijk in Ilpendam aan de Jaagweg.

Lees meer: Henk van Randwijk

Onderduiken in Waterland

Tini Parsser-De Zwarte kwam als joodse onderduikster op 12-jarige leeftijd met haar familie vanuit Amsterdam naar Waterland. Eerst werd ze ondergebracht bij Jan Molenaar in Edam, later bij de familie Ham in de Purmer en tenslotte bij Willem Muts aan het Oudelandsdijkje in Purmerend. Het gezin werd echter verraden en in februari 1945 bijWillem Muts weggehaald en gezamenlijk met Bert Snijder en Klaas de Boer naar Amsterdam gebracht. Tini is een van de laatsten die Bert en Klaas heeft gezien.

Lees meer: Onderduiken in Waterland